Γραμμή παραγωγής εργαλείων ανελκυστήρων

 • Escalator tooling control system

  Σύστημα ελέγχου εργαλείων κυλιόμενων σκαλών

  Λειτουργία ηλεκτρικού ελέγχου Υπάρχουν δύο τρόποι. Το πρώτο μοντέλο είναι κανονικό μοντέλο και το δεύτερο είναι λειτουργία συντήρησης. Είναι φυσιολογική λειτουργία όταν τοποθετούνται όλα τα μη επισκευαστικά βύσματα στο πάνω και στο κάτω μηχανοστάσιο. Η κυλιόμενη σκάλα ξεκινά να αγοράζει το προσωπικό με ένα κλειδί όταν κανείς δεν είναι μέσα σε αυτό. Το προσωπικό πατά το κουμπί διακοπής για να σταματήσει την κυλιόμενη σκάλα. Όταν ληφθεί το σήμα κλειδιού, ξεκινά και λειτουργεί με ονομαστική ταχύτητα. Αποσυνδέστε ένα από τα βύσματα που δεν επισκευάζονται και τοποθετήστε το κουτί επισκευής στην επισκευή ...
 • Escalator assembly tooling site picture 1

  Εικόνα τοποθεσίας εργαλείων συναρμολόγησης κυλιόμενων σκαλών 1

  Λειτουργία ηλεκτρικού ελέγχου Υπάρχουν δύο τρόποι. Το πρώτο μοντέλο είναι κανονικό μοντέλο και το δεύτερο είναι λειτουργία συντήρησης. Είναι φυσιολογική λειτουργία όταν τοποθετούνται όλα τα μη επισκευαστικά βύσματα στο πάνω και στο κάτω μηχανοστάσιο. Η κυλιόμενη σκάλα ξεκινά να αγοράζει το προσωπικό με ένα κλειδί όταν κανείς δεν είναι μέσα σε αυτό. Το προσωπικό πατά το κουμπί διακοπής για να σταματήσει την κυλιόμενη σκάλα. Όταν ληφθεί το σήμα κλειδιού, ξεκινά και λειτουργεί με ονομαστική ταχύτητα. Αποσυνδέστε ένα από τα βύσματα που δεν επισκευάζονται και τοποθετήστε το κουτί επισκευής στην επισκευή ...
 • Escalator assembly tooling site picture 3

  Εικόνα τοποθεσίας εργαλείων συναρμολόγησης κυλιόμενων σκαλών 3

  Λειτουργία ηλεκτρικού ελέγχου Υπάρχουν δύο τρόποι. Το πρώτο μοντέλο είναι κανονικό μοντέλο και το δεύτερο είναι λειτουργία συντήρησης. Είναι φυσιολογική λειτουργία όταν τοποθετούνται όλα τα μη επισκευαστικά βύσματα στο πάνω και στο κάτω μηχανοστάσιο. Η κυλιόμενη σκάλα ξεκινά να αγοράζει το προσωπικό με ένα κλειδί όταν κανείς δεν είναι μέσα σε αυτό. Το προσωπικό πατά το κουμπί διακοπής για να σταματήσει την κυλιόμενη σκάλα. Όταν ληφθεί το σήμα κλειδιού, ξεκινά και λειτουργεί με ονομαστική ταχύτητα. Αποσυνδέστε ένα από τα βύσματα που δεν επισκευάζονται και τοποθετήστε το κουτί επισκευής στην επισκευή ...
 • Escalator assembly tooling site picture 5

  Εικόνα τοποθεσίας εργαλείων συναρμολόγησης κυλιόμενης σκάλας 5

  Λειτουργία ηλεκτρικού ελέγχου Υπάρχουν δύο τρόποι. Το πρώτο μοντέλο είναι κανονικό μοντέλο και το δεύτερο είναι λειτουργία συντήρησης. Είναι φυσιολογική λειτουργία όταν τοποθετούνται όλα τα μη επισκευαστικά βύσματα στο πάνω και στο κάτω μηχανοστάσιο. Η κυλιόμενη σκάλα ξεκινά να αγοράζει το προσωπικό με ένα κλειδί όταν κανείς δεν είναι μέσα σε αυτό. Το προσωπικό πατά το κουμπί διακοπής για να σταματήσει την κυλιόμενη σκάλα. Όταν ληφθεί το σήμα κλειδιού, ξεκινά και λειτουργεί με ονομαστική ταχύτητα. Αποσυνδέστε ένα από τα βύσματα που δεν επισκευάζονται και τοποθετήστε το κουτί επισκευής στην επισκευή ...
 • Escalator assembly tooling site picture 4

  Εικόνα τοποθεσίας εργαλείων συναρμολόγησης κυλιόμενων σκαλών 4

  Η Κυλιόμενη Αρχή εργασίας είναι ένα είδος εξοπλισμού συνεχούς λειτουργίας που αποτελείται από έναν μεταφορέα αλυσίδας ειδικής δομής και έναν μεταφορικό ιμάντα ειδικής δομής. Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως μεγάλη χωρητικότητα μεταφοράς, συνεχή μεταφορά προσωπικού. Επομένως, η απαίτηση ασφάλειας είναι υψηλότερη από ό, τι άλλος εξοπλισμός. Χρησιμοποιείται κυρίως σε δημόσιους χώρους με συγκεντρωμένη ροή ατόμων, όπως εμπορικά κέντρα, κλαμπ, σταθμούς, αεροδρόμια και αποβάθρες. Κατασκευή Η κύρια μονάδα έχει επαρκή ...
 • Escalator tooling support frame

  Πλαίσιο στήριξης εργαλείων κυλιόμενων σκαλών

  Η Κυλιόμενη Αρχή εργασίας είναι ένα είδος εξοπλισμού συνεχούς λειτουργίας που αποτελείται από έναν μεταφορέα αλυσίδας ειδικής δομής και έναν μεταφορικό ιμάντα ειδικής δομής. Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως μεγάλη χωρητικότητα μεταφοράς, συνεχή μεταφορά προσωπικού. Επομένως, η απαίτηση ασφάλειας είναι υψηλότερη από ό, τι άλλος εξοπλισμός. Χρησιμοποιείται κυρίως σε δημόσιους χώρους με συγκεντρωμένη ροή ατόμων, όπως εμπορικά κέντρα, κλαμπ, σταθμούς, αεροδρόμια και αποβάθρες. Κατασκευή Η κύρια μονάδα έχει επαρκή ...
 • Escalator assembly tooling site picture 2

  Εικόνα τοποθεσίας εργαλείων συναρμολόγησης κυλιόμενης σκάλας 2

  Η Κυλιόμενη Αρχή εργασίας είναι ένα είδος εξοπλισμού συνεχούς λειτουργίας που αποτελείται από έναν μεταφορέα αλυσίδας ειδικής δομής και έναν μεταφορικό ιμάντα ειδικής δομής. Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως μεγάλη χωρητικότητα μεταφοράς, συνεχή μεταφορά προσωπικού. Επομένως, η απαίτηση ασφάλειας είναι υψηλότερη από ό, τι άλλος εξοπλισμός. Χρησιμοποιείται κυρίως σε δημόσιους χώρους με συγκεντρωμένη ροή ατόμων, όπως εμπορικά κέντρα, κλαμπ, σταθμούς, αεροδρόμια και αποβάθρες. Κατασκευή Η κύρια μονάδα έχει επαρκή ...
 • Escalator tooling assembly line

  Γραμμή συναρμολόγησης εργαλείων κυλιόμενων σκαλών

  Η Κυλιόμενη Αρχή εργασίας είναι ένα είδος εξοπλισμού συνεχούς λειτουργίας που αποτελείται από έναν μεταφορέα αλυσίδας ειδικής δομής και έναν μεταφορικό ιμάντα ειδικής δομής. Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως μεγάλη χωρητικότητα μεταφοράς, συνεχή μεταφορά προσωπικού. Επομένως, η απαίτηση ασφάλειας είναι υψηλότερη από ό, τι άλλος εξοπλισμός. Χρησιμοποιείται κυρίως σε δημόσιους χώρους με συγκεντρωμένη ροή ατόμων, όπως εμπορικά κέντρα, κλαμπ, σταθμούς, αεροδρόμια και αποβάθρες. Κατασκευή Η κύρια μονάδα έχει επαρκή ...
 • Steering device of ground rail car

  Συσκευή διεύθυνσης αυτοκινήτου εδάφους

  Υψηλή ακρίβεια, σταθερό κέντρο βάρους, υψηλή ευελιξία κινητικότητας. Η χρήση μέτρησης κανονικού μήκους και μέτρησης σχήματος U καθιστά τα δεδομένα πιο ακριβή. Το ατσάλινο σκελετό ελέγχεται από τον ιαπωνικό σερβοκινητήρα Panasonic, με μεγαλύτερη σταθερότητα. Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο σύστημα Keyence, βιομηχανικό πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, η λειτουργία είναι απλούστερη και πιο αξιόπιστη. Τα δεδομένα μέτρησης κ.λπ. μπορούν να αποθηκευτούν αυτόματα στη βάση δεδομένων για να διευκολυνθεί το μελλοντικό ερώτημα δεδομένων και η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.
 • Upper head spreader

  Διανομέας άνω κεφαλής

  Υψηλή ακρίβεια, σταθερό κέντρο βάρους, υψηλή ευελιξία κινητικότητας. Η χρήση μέτρησης κανονικού μήκους και μέτρησης σχήματος U καθιστά τα δεδομένα πιο ακριβή. Το ατσάλινο σκελετό ελέγχεται από τον ιαπωνικό σερβοκινητήρα Panasonic, με μεγαλύτερη σταθερότητα. Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο σύστημα Keyence, βιομηχανικό πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, η λειτουργία είναι απλούστερη και πιο αξιόπιστη. Τα δεδομένα μέτρησης κ.λπ. μπορούν να αποθηκευτούν αυτόματα στη βάση δεδομένων για να διευκολυνθεί το μελλοντικό ερώτημα δεδομένων και η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.
 • Side panel double assembly tooling

  Εργαλεία διπλής συναρμολόγησης πλευρικού πίνακα

  Υψηλή ακρίβεια, σταθερό κέντρο βάρους, υψηλή ευελιξία κινητικότητας. Η χρήση μέτρησης κανονικού μήκους και μέτρησης σχήματος U καθιστά τα δεδομένα πιο ακριβή. Το ατσάλινο σκελετό ελέγχεται από τον ιαπωνικό σερβοκινητήρα Panasonic, με μεγαλύτερη σταθερότητα. Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο σύστημα Keyence, βιομηχανικό πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, η λειτουργία είναι απλούστερη και πιο αξιόπιστη. Τα δεδομένα μέτρησης κ.λπ. μπορούν να αποθηκευτούν αυτόματα στη βάση δεδομένων για να διευκολυνθεί το μελλοντικό ερώτημα δεδομένων και η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.
 • Upper head spreader

  Διανομέας άνω κεφαλής

  Υψηλή ακρίβεια, σταθερό κέντρο βάρους, υψηλή ευελιξία κινητικότητας. Η χρήση μέτρησης κανονικού μήκους και μέτρησης σχήματος U καθιστά τα δεδομένα πιο ακριβή. Το ατσάλινο σκελετό ελέγχεται από τον ιαπωνικό σερβοκινητήρα Panasonic, με μεγαλύτερη σταθερότητα. Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο σύστημα Keyence, βιομηχανικό πίνακα ελέγχου οθόνης αφής, η λειτουργία είναι απλούστερη και πιο αξιόπιστη. Τα δεδομένα μέτρησης κ.λπ. μπορούν να αποθηκευτούν αυτόματα στη βάση δεδομένων για να διευκολυνθεί το μελλοντικό ερώτημα δεδομένων και η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.
12 Επόμενο> >> Σελίδα 1/2